persukti

persukti
pérsukti tr. K, persùkti, pérsuka, -o NdŽ, pársukti; M 1. BzF179, Rtr per daug pasukti, prisukti: Laikrodis sustojo ir nebeina – ar tik nebūsiu pársukęs Vkš. | Moliūgai geriau noksta, jei atsargiai, nepersukant vaiskočio, pavartomi . 2. per daug sukriai susukti, suvyti: Siūlai susukta ir persukta – kilpom susukta JnšM.per daug pasukti gręžiant (skalbinius): Kai gręši rūbus, žiūrėk, nepérsuk Ds. 3. kiek pasukti: Raktas duryse, pársuktas (užrakinant pasuktas) Ėr. 4. sukant perleisti, pervaryti: Pérsukti per mašiną NdŽ. 5. refl. pereiti sukantis ratu: Persìsuka teip per rankas, kai tokį valsą šoka Upn. 6. pakreipti į kitą pusę, apgręžti: Pérsukti lovą antraip 1. [Dviračio] rankos sekas pérsukt Rod. Atvažiavęs berniokas pársukė arklį ir, petį įrėmęs, apvertė vežimą Skrb. | refl.: Ji persisùkus (nusigręžusi) sėdi, nešneka Jnšk.prk. iškreipti, pakeisti (žodžius, kalbą): Šitų žodžių kitaip nepérsuka Ker. Pasakiau vienaip, ana tujau pársuko kitaip Vkš. 7. sukant sukeisti, perpinti: Pinamieji du siūlai tarp savęs persukami vieną kartą arba du kartu . 8. L padaryti kreivą, perkreipti: Vieną sykį parsùko vėtra stogą, antrą sykį – sudegėm Gsč. Būtų neblogai pasiūtas [švarkas], tik rankovės pérsuktos Slm. Sėklos užauga spirališkai susuktose ankštyse, todėl esti nesimetriškos – persuktos . Pats kaltas esi, kad žandą pársuko – nereikėjo sušilusiam ant skersvėjo sėdėti Vkš. Va, rankos kokios pérsuktos Dg. | refl.: Vienoje rankoje jis laikė švarką, antra taisėsi persisukusią petnešą . Kelšės tos pérsisukę, persigręžę Lp. Diržas pérsisukęs, pastaisyk Pv. Eina, tas kvartukas parsisùkęs – vinks, vinks Mžš. Žalios lentos saulėkaitė[je] pàrsisuks Up. | [Marti] miną nudrėbusi, pársisukusi iš pasiutimo Krš. 9. ilgai sukant, gaminant sugadinti: Jeigu pársuki, kastinis paliekta kaip į vandenį End. 10. refl. šnek. perkarti, perdžiūti: Pársisukę, parkliokę kaip gončai Krš. Nugaišo persisukęs šuo . ^ Persisukęs kaip Grįžalo ratai Pšl.
◊ gálvą pérsukti pervargti galvojant: Ji gali besimokydama gálvą pérsukt Rmš.
snùkį pérsukti reikšti nepasitenkinimą: Kogi jau pérsukei snùkį?! Sdk.
\ sukti; antsukti; apsukti; atsukti; įsukti; išsukti; nusukti; pasukti; parsukti; persukti; prasukti; prisukti; razsukti; susukti; užsukti; paužsukti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • persukti — pérsukti vksm. Pérsuk lóvą, dvi̇̀račio rañkenas antrai̇̃p …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • persukinėti — 1. KŽ iter. dem. persukti 1: Parsukinėti M. 2. KŽ iter. dem. persukti 5: Parsukinėti M. 3. refl. sukinėjantis išbūti: Kaip sėdau į spaviednyčią, parsisukinėjau lig pusdevintos P. sukinėti; antsukinėti; apsukinėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antsukti — antsùkti, añtsuka, o (ž.) tr. 1. pasukus atvaryti: Antsuko lytaus būrelį Šts. Buvo lytų antsuką̃ i nusuko vėl LKT64(Lkž). 2. uždėti, užmesti: Dar galiu antsukti pusę centnerio ant pečio Dr. sukti; antsukti; apsukti; atsukti; įsukti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsukti — apsùkti, àpsuka, o (àpsukė Š) Š; L 1. tr. R, MŽ, K padaryti, kad judėtų aplink savo ašį: Apìsukiau dukart [girnas], ir nukrito pumpurė Pb. Jo vėjinis malūnas àpsukamas Mrj. [Daktaras] liepė padaryt tokią apsukamą lovą ir karalaitę paguldė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsukti — atsùkti, àtsuka, o (àtsukė Š) tr. K; L 1. LL211, Rtr sukant atpalaiduoti, atidaryti: Atsùk atgal skląstelį nu durų J. Duris atsùkti NdŽ. Atsùkti sraigtą DŽ1. Atsukau ir tą raktą LKT44(Lž). Atsuko volę, kibirą pakišo, alus šnypščia,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ciongas — ×ciongas (l. ciąg) sm. (1), cioñgas (2) Al, ciòngas (2) Rdm skersvėjis: Ciongas gali žandą persukti Jnšk. Uždaryk duris – cioñgas traukia Kt …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išsukti — išsùkti, ìšsuka, o (ìšsukė) 1. tr. K, M, Š, LL289, Rtr, NdŽ sukant išimti, ištraukti, pašalinti ką įtvirtintą, įsuktą: Išsùkti (sraigtą) BŽ77. Išsùksiu su grąžtu vinį, ir parskils medis J. Dominykas nieko neatsakė, pypkę iš dantų ištraukė,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nusukti — nusùkti, nùsuka, o (nùsukė) 1. tr. N, K, DŽ, Brs, Dgč, Aps sukant, kreipiant nulaužti, nutraukti: Sukinėjo durų rankeną ir nùsukė NdŽ. Jis nusùko raktą J. Nùsukiau raktelius, jis šmaukš ir padarė naujus Rm. Vieną naktį atėjo vagis, nusuko… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parrakinti — 1 parrakìnti tr.; M persukti, sugadinti raktą, spyną. rakinti; aprakinti; atrakinti; įrakinti; išrakinti; parakinti; parrakinti; prarakinti; prirakinti; surakinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parsukti — parsùkti, par̃suka, o (par̃sukė Upt) tr. K 1. partraukti ką riedantį, parritinti: Tokia bekelė, purvyno ik stebulėm – ledva arklys ratus namo par̃sukė Rod. | prk.: Baravykų parsuksu (pargabensiu, partempsiu) krežį, valgysma kaip ponai Šts. 2.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”